skład i łamanie (DTP), przygotowanie do druku

Projektujemy wewnętrzny układ tekstu, doradzając w wyborze układu kompozycyjnego strony. Współpracujemy z doświadczonymi edytorami, grafikami i specjalistami od komputerowego składu i łamania (DTP).

Wykonujemy adiustację tekstów (naniesienie na tekście, za pomocą znaków korektorskich, komentarzy tekstowych oraz innych dopisków, dyspozycji dla osoby dokonującej składu i łamania tekstu). Adiustacja polega na opisaniu, w jaki sposób tekst powinien zostać sformatowany, skorygowaniu ewentualnych błędów w tekście oraz zweryfikowaniu spójności dokumentu, jak również jego strony wizualnej.