korekta i redakcja językowa

Korekta to weryfikacja tekstu pod względem zgodności z zasadami polskiej gramatyki. Polega na wyeliminowaniu błędów językowych, m.in. ortograficznych, interpunkcyjnych oraz tzw. literówek. Od lat pracujemy w stałym, sprawdzonym zespole korektorów. Dzięki temu mamy pewność, że korygowane przez nas teksty są wolne od błędów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, teksty są sprawdzane przez dwóch niezależnych ekspertów.

Redakcja tekstu to wgląd nie tylko w warstwę językową tekstu, ale także w jego strukturę. Redakcja polega na weryfikacji stylu. Nasi redaktorzy dbają o to, by tekst spełniał swoje zadania — w sposób językowo najdoskonalszy realizował intencje nadawcy. Potrafimy czerpać z bogactwa leksykalnego, frazeologicznego i składniowego polszczyzny, proponując zawsze najlepszy wariant stylistyczny.

W jaki sposób wykonujemy korektę i redakcję?
Teksty przesyłane w formatach .doc, .docx są poprawiane za pomocą opcji śledzenia zmian i komentarzy.
Na plikach .pdf korygowany fragment tekstu zostaje zakreślony innym kolorem i każdorazowo opatrzony komentarzem. Komentarze i zakreślenia wykorzystujemy także w korygowaniu prezentacji przesyłanych w programie Power Point.
Korekta rękopisów jest wykonywana za pomocą znaków korektorskich (zgodnie z normą ISO PN-72/P-55036). Na życzenie klienta dołączamy opis stosowanych symboli.

Więcej informacji na stronie: www.e-korekty.pl.