• Kajakarz - szkolenia dla firm Działamy na rynku nieprzerwanie od 6 lat.
  • rodzina - szkolenia dla urzędników Elastycznie i indywidualnie traktujemy każde zlecenie i każdego klienta.
  • Budzik - szkolenia miękkie Oferujemy najwyższej jakości usługi w najlepszym czasie i w optymalnej cenie.
 nasze książki

Gosik-Kapelińska Iwona, Historia dramatem pisana. Dramat historyczny w epoce pozytywizmu, Kraków 2011, ISBN: 978-83-62841-02-8.
Gowik Krystyna, Mój mały świat. Miniatury na fortepian z elementami akustycznymi, Kraków 2012, ISMN: 979-0-801543-00-4
Gowik Krystyna, Sweterek dla misia. Piosenki dla młodszych dzieci, Kraków 2012, ISMN: 979-0-801543-04-2.
Kalandyk Mariusz, Cmentarz gołębi, Kraków 2009, ISBN: 978-83-62106-04-2.
Kociuba Grzegorz, Maski / twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji, Kraków 2009, ISBN: 978-83-62106-01-1.
Kociuba Grzegorz, Powiększenia. Wiersze 1991-2006, Kraków 2009, ISBN: 978-83-62106-02-8.
Kosiba Grażyna, Kosiba Marek,Utonięcia na krytych pływalniach w Krakowie w latach 1995-2006. Analiza wypadków oraz ich prawne konsekwencje jako tło dla wskazań dotyczących bezpieczeństwa uczestników aktywności ruchowej w środowisku wodnym, Kraków 2013, ISBN: 978-83-62841-08-0.
Kosiba Grażyna (red.), Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach. Intencje — działania — efekty, Kraków 2013, ISBN: 978-83-62841-09-7.
Mierzejewski Krzysztof ks., Uzależnienie od Internetu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, Kraków 2011, ISBN: 978-83-62841-04-2.
Nowak Dariusz, Wściubiak Łukasz, Przybył Michał, Wybrane aspekty finansowania innowacji organizacyjnych, Kraków 2011, ISBN: 978-83-62841-06-6.
Pałka Piotr, Matka scynśliwyk powrotów i inne pieśni ku czci Najświętszej Marii Panny, Kraków 2011, ISBN: 978-83-62841-03-5
Pałka Piotr, Missa in basilica cracoviensi sancti Francisci, Kraków 2009, ISBN: 978-83-62106-00-4.
Pałka Piotr, Pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki, Kraków 2009, ISBN: 978-83-62106-03-5.
Pałka Piotr, Pieśni wielkopostne i paschalne, Kraków 2010, ISBN: 978-83-62106-05-9.
Traczyk Ryszard, Zastosowanie analizy mikroprzyrostów i morfologii otolitów georgianki (Pseudochaenichthys georgianus Norman, 1939) z rejonu Georgii Południowej (Antarktyka) do określenia wieku, wzrostu oraz ważniejszych okresów rozwoju ryb, Kraków 2013, ISBN: 978-83-62841-10-3.l

współpraca wydawnicza

Kłodawski Kazimierz, Dynia — słońce na talerzu, Szkoła Żywienia Naturalnego, 2013 — korekta językowa

Kociołek Paweł, Historia Polski wierszem spisana, Fundacja Wspierająca Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży „Rośnij zdrowo”, Kraków 2012 — przygotowanie publikacji do druku, druk i oprawa

„Milesaway Travel”, zeszyty 1-7, Polandevents, Kraków 2010-2012 — koordynacja procesu wydawniczego magazynu „Milesaway Travel” (w wersji papierowej ukazało się 7 numerów kwartalnika), korekta i redakcja tekstów

Pałaszewski Roman OFMConv, Bracia mniejsi konwentualni w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1972, red. nauk. Zdzisław Gogola OFMConv, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2012 — korekta językowa, skład i łamanie, projekt graficzny okładki

Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji, pr. zbior. pod red. Kazimierza Sedlaka, Sedlak & Sedlak, Kraków 2010 — korekta książki

W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. R. Kiełtyka OFMConv, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010 — korekta językowa, skład i łamanie, projekt graficzny okładki

W trosce o życie, t. II, red. Jerzy Brusiło, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2012 — korekta językowa

Zaniewski Piotr, Zamki Kazimierza Wielkiego, ARCO, Szczecin-Kraków 2012 — przygotowanie publikacji do druku, druk i oprawa

Żurek Zenon, Sens życia — szczęście. Jak osiągnąć szczęście w życiu osobistym i zawodowym, Kraków 2014 — korekta i redakcja językowa, skład i łamanie, projekt graficzny okładki